Súťažné kosenia 2022

Tento rok bolo na Členskom zlete schválených šesť kôl koseckej ligy v ručnom kosení. Aktualizácia: 2. kolo - Drahovská kosa bola z technických príčin zrušená.

sk

© 2022 – SKoS