Priebežné výsledky po kolách

1. kolo – Drahovce

výsledková listina

2. kolo – Prašník

výsledková listina

3. kolo – Nižný Hrušov

4. kolo – Nitra

výsledková listina

5. kolo – Veľký Šariš

6. kolo – Sedlice

7. kolo – Janovce

8. kolo – Ostrý Grúň

9. kolo – Cigeľ

Výsledky ďalších súťažných kosení na Slovensku

Kopytovská stovka

Vychylovka

sk

© 2023 – SKoS