Jarný zlet členov SkoS-u 2024

Vážení kosci, milé kosáčky, vážení členovia,
týmto vás všetkých pozývam aj v mene Rady starších na jarný členský zlet, ktorý sa uskutoční 13. apríla 2024 o 10.00 hod. v penzióne Larion v obci Kráľova Lehota.

Program členského zletu:

 1. Otvorenie
 2. Predloženie a schválenie programu
 3. Kontrola uznesení
 4. Požiadavky na ligové kosenia
 5. Prehodnotenie kategórií kosenia
 6. Schválenie koseckého kalendára na rok 2024
 7. Kosenie v zahraničí (Slovinsko, Česká republika, iné)
 8. Rôzne (2% z daní, členská základňa, propagácia, vízia do budúcnosti)
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver.

V Cigli 5.3.2024

PhDr. Štefan Mjartan

Dátum: 13.04.2024

Začiatok: 10:00

Miesto konania: Kráľova Lehota

sk_SKSlovak
Návrat hore