Jar 2014. Aj ona potvrdila, že dopad klimatických zmien je nezvrátiteľný. Niekedy platilo, že „Na Ďura tráva zo zeme beží“, ale dnes je to trochu ináč. Aj v tomto roku bola vegetácia urýchlená. Tráva sa zazelenala skôr, fenologický vývoj bol rýchlejší a kosiť sa bude teda taktiež skôr. Platí to aj pre aktivity OZ Slovenský kosecký spolok (SKoS), ktorý organizuje súťaže v ručnom kosení trávy (lúk).

Občianske združenie SKoS, ktoré v minulom roku oslávilo svoju päťročnú existenciu pokračuje vo svojich aktivitách aj naďalej s početnejšou členskou základňou a pribúdajúcimi záujemcami o tieto aktivity. Kľudne sa dá povedať, že aj v tomto roku pokryjú v podstate celé územie Slovenska počas vegetačného obdobia. Ako zvyčajne súťažné podujatia v ručnom kosení trávy začínajú v nižšie položených oblastiach Slovenska(obciach) ako Prašník (ten zahájil tohtoročnú sezónu minulú sobotu – 17.mája), Nižný Hrušov, Drahovce, Veľký Šariš, Sedlice a Renčišov. Potom nasledujú obce s vyššou nadmorskou výškou – Ostrý Grúň, Pohorelá (v tomto roku už XX. ročník),Vlkolinec, Vychylovka a Hruštín. Záverom sezóny bude súťaž v Cigli a definitívne sezónu ukončí nesúťažná akcia v Piešťanoch (Viktoria Regia). Kosci sa zídu aj na Slatinských Lazoch (3.ročník akcie) a taktiež pod Sitnom Andreja Kmeťa. Okrem súťažných akcií treba spomenúť aj tie nesúťažné zamerané na renesanciu a pripomenutie si tradičného spôsobu dorábania sena (lúčne hospodárenie) ako napr. v Nolčove (VII. ročník Nolčovskej kosy), či akcie na ochranu vzácnych spoločenstiev – malá Vrbka (Morava) zamerané na kosenie orchideových lúk, prípadne tzv. odychové kosenie (Kokava nad Rimavicou).Aktivity SKoSu sú zamerané aj smerom do zahraničia (Slovinsko – Selo., Kositba na Selu- VI. ročník) a taktiež známu a veľmi atraktívnu akciu v Buchloviciach (Kosecké písně – XIX. ročník ,Česká republika). K nim treba prirátať aj akciu už spomínaného kosenia vzácnych lúčnych spoločenstiev (Morava, Malá Vrbka). Doterajšie skúsenosti potvrdzujú záujem obyvateľov o tieto akcie. Nielen pre vlastnú súťaž, ale aj pre pestrú paletu prenádherných krojov, v ktorých kosci a kosáčky zvyčajne kosia, ľudovú hudbu i gastronomické pochúťky danej oblasti. Verme, že aj tento ročník koseckých akcií pod záštitou OZ SKu bude úspešný.

doc. Ing. Norbert Gáborčík, PhD.,

sk

© 2022 – SKoS