„Tráva nám môže byť vzorom vytrvalosti a demokracie: čím je viacej kosená, spásaná a pošliapávaná či zaplavovaná, dokonca i ohňom spaľovaná, tým je väčšia jej sila a vôľa k životu“

Toto staré indické príslovie nám v jarných mesiacoch pripomína úžasný kolobeh života v prírode.Okrem toho, že tráva je najdôležitejšou časťou potravinového reťazca hospodárskych zvierat, krásne zelené lúky sú pastvou pre oči človeka, ale práve človek akoby si prestal vážiť toto zelené zlato. Nie je to tak dávno, čo bol pokosený každý kútik, dnes je však realita krutá a lúky zarastajú burinou.A práve tráva je hlavnou náplňou činnosti Občianskeho združenia „Slovenský kosecký spolok –SKOS“.O tomto spolku sme sa porozprávali s jeho staršinom Miroslavom Ledeckým.

Kedy Slovenský kosecký spolok vznikol a čím sa zaoberá?

  • Slovenský kosecký spolok vznikol v novembri 2008 v Pohorelej, jeho prvým staršinom bol Lukáš Jánoška. Od roku 2012 som staršinom ja. Hlavným zameraním spolku je organizovanie koseckých súťaží, pripomínanie si tradičných senných prác na Slovensku, návrat ručného kosenia na naše lúky aj do povedomia ľudí. Naši členovia, ale aj väčšina súťažiacich, si lúčne tradície našich predkov pripomína aj tak, že sa súťaží zúčastňujú v krojoch. Zvyčajne za zvukov ľudovej hudby, spevu hrabáčok a vôní pôvodných koseckých jedál.

Aká je členská základňa SKOS-u?

  • Slovenský kosecký spolok eviduje 82 jednotlivých členov a jedno kolektívne členstvo. Vďaka propagácii a stále sa zlepšujúcej organizácii našich podujatí sa zväčšuje nielen počet členov, ale aj počet sympatizantov. Členská základňa je ako jedna veľká rodina, čoho dôkazom je rekordná účasť na poslednom koseckom zlete 12.marca 2016. Teší nás, že sme oslovili aj najmladšie ročníky, veď v minulom roku 2015 súťažilo v kategórii deti do 18 rokov 31 detí. Našim najstarším členom je stále aktívne kosiaci 82-ročný Štefan Wolf z Novej Bane, najmladším členom je 11-ročná Ella Ledecká z Dráhoviec.V roku 2015 sa na koseckých súťažných podujatiach zúčastnilo celkom 152 súťažiacich, čo je rekordný počet.

Mohli by ste naším čitateľom priblížiť súťažné kosenie a organizátorov týchto podujatí?

  • Našich súťažiacich členov delíme na štyri kategórie: deti do 18 rokov, ženy, muži do 60 rokov a muži nad 60 rokov. Deti a ženy kosia políčko o rozmere 5×5 metrov, muži 5×10 metrov a kosí sa kosou dlhou maximálne 90 cm. Niektorí organizátori zaviedli aj kategóriu 100 m2 bez obmedzenia dĺžky kosy. V roku 2016 budú prebiehať jednotlivé kolá koseckej ligy v týchto lokalitách: Dráhovce, Prašník, Nižný Hrušov, Ľubovec, Lubina, Veľký Šariš, Krivany, Ostrý Grúň a Cígeľ. Členská základňa sa okrem koseckej ligy zúčastňuje aj na ďalších koseckých akciách na Slovensku (nesúťažné kosenie horských lúk v Nolčove, ViktoriaRegia v Piešťanoch, súťažné kosenie mimo koseckej ligy v Odorici,vo Vlkolinci a Výchylovke), ale aj v zahraničí (v Slovinskom Sele, na Morave v Malej Vrbke, Buchloviciach a Bukovci).

Kto bude obhajovať tituly z roku 2015?

  • V kategórii detí Ella Ledecká z Drahoviec, v kategórii žien vlani dominovala Viera Várková z Drahoviec, medzi mužmi do 60 rokov Ľubo Košút z Klina a nad 60 rokov starosta obce Cígeľ Štefan Mjartan. Košút v tomto roku prvenstvo v kategórii do 60 rokov obhajovať nebude, pretože prestúpil medzi mužov nad 60 rokov.

Čo pripravujete v koseckom hnutí v nadchádzajúcej sezóne?

  • Kosecká sezóna už tradične začína 1.kolom koseckej ligy v Drahovciach, tentokrát už 30.apríla a končí záverečným kolom 30.júla v Cígli. Skutočnou bodkou za koseckou sezónou bývala Viktoria Régia v Piešťanoch, ktorá sa bude konať 24.septembra. Tento rok sa však uskutoční ešte jedna akcia, ktorá bola pred tromi rokmi prerušená. Táto staronová akcia bude prebiehať v rámci programu výstavy Agrokomplex 2016 v Nitre dňa 20.8.2016, kde okrem ukážok kosenia a prác pri tradičnom zbere sena, vyhlásime majstrov Slovenska v kosení ručnou kosou pre jednotlivé kategórie. Novým poriadateľom v súťažnom kalendári je Lubina pod Javorinou, v nesúťažnej časti Odorica pri Levoči.Okrem už spomínaných akcií sa chystá skupina členov- koscov navštíviť kosecké podujatie v ruskom mestečku Arrti v Sverdlovskej oblastia zároveň navštíviť fabriku na výrobu kôs. A keď sme už pri kosách, pre členov SKOS-u sme doviezli od najstaršieho a najväčšieho výrobcu kôs v Európe FUX Austria 200 kôs, ktoré si môžu zakúpiť v nákupnej cene na podujatiach SKOS-u.

Pohľad do budúcnosti SKOS-u?

  • Radi by sme videli našich koscov na Majstrovstvách Európy, preto sa musíme sústrediť na výchovu mladých koscov, ktorí by dokázali konkurovať krajinám, kde má súťažné kosenie dlhoročnú tradíciu.Na domácom poli sa budeme usilovať o skvalitnenie organizácie jednotlivých kôl koseckej ligy. A preto radi uvítame a srdečne pozývame všetkých nadšencov, sympatizantov kosenia a všetkých ľudí, ktorí majú v úcte a obľube prírodu a tradície – na najbližšie, 1. kolo koseckej ligy, ktoré sa uskutoční v sobotu 30.4.2016 v Dra­hovciach na lúke „Na Lazoch.“

Na čo sa môžu tešiť návštevníci Drahovskej kosy ?

  • Celé podujatie sa začína už o 9:00 prezentáciou súťažiacich, o 10:00 sa začínajú samotné súťaže. O 15:00 vyhodnotíme súťaže a odvzdáme ceny. Súčasťou podujatia bude aj kosecká škola. V programe sa predstaví mužská spevácka skupina z Buchlovic na Morave, chýbať nebude ani ženský spev a harmonika. Súťažiť sa bude aj vo varení hovädzieho, divinového a baranieho gulášu, v ponuke budú aj grilované špeciality, ovčie syry, žinčica. Pozývam všetkých ľudí, ktorí majú v úcte prírodu a tradície na prvé kolo koseckej ligy do Drahoviec.

Jaroslav Milan

© 2020 – SKoS